Psikoloji

0
12
Psikoloji

Psikoloji 癟ok 繹nemli bir eydir. Eer psikolojiniz k繹t羹 ise fark覺n覺z覺, g羹c羹n羹z羹 ve yarat覺c覺l覺覺n覺z覺 ortaya koyamazs覺n覺z. Ayn覺 zamanda mental olarak zarar ald覺覺n覺z i癟in 癟evrenize de yans覺t覺rs覺n覺z. Eer ki psikolojiniz iyi ise positif olur, enerjinizi iyi yans覺t覺r ve baar覺l覺 bir ekilde hayat覺n覺za devam edersiniz. K繹t羹 psikoloji ve iyi psikoloji tamamen kiiye ve 癟evresine bal覺d覺r. Girii fazla uzatmadan gelimeye ge癟elim.

Girite de bahsettiim gibi iyi veya k繹t羹 psikoloji sizi y繹netir. Tamamen al覺kanl覺klar覺n覺za, okuduunuz kitaplara, izlediiniz dizilere ve bunun gibi bir癟ok 癟evresel fakt繹rlere bal覺d覺r. K繹t羹 ve iyiyi nas覺l ayr覺t ediyoruz, bize k繹t羹 gelen size iyi gelebilir. Fakat iyi ile k繹t羹 aras覺nda bariz bir a癟覺kl覺k vard覺r, kii s羹rekli k繹t羹 olaylar ya覺yor, kavga ediyor ve bunun gibi eyler ya覺yor ise beyin yap覺s覺 buna g繹re deiiyor. Bunun tersi s羹rekli g羹zel eyler ya覺yorsa, beyni s羹rekli dopamin salg覺lay覺p ona haz veriyorsa beyin yap覺s覺 buna g繹re ekil al覺yor. 襤in ger癟ei fikirleriniz ve idealleriniz sizi iyi yada k繹t羹 hale sokuyor. 襤yi ve k繹t羹 psikolojini anlad覺ysak, imdi nas覺l bir yol izlenmeli ki fikir ve ideallerimizi deitirelim, psikolojim k繹t羹 olsun diye girdiyseniz yaz覺ma size tavsiye vermeye gerek yok. K繹t羹 olanlara tavsiye ve fark覺ndal覺k vereceim.

Psikolojinizin k繹t羹 olduuna inan覺yorsan覺z birka癟 eleme soru yazaca覺m. Bunlardan sonra ne halde olduunuza karar vereceksiniz. 襤lk soruyla balayal覺m, sorular覺n cevaplar覺n覺 bir yere not edin ki daha sonras覺nda okuyun ve fark覺ndal覺覺n覺z覺 oluturun. Neyden memnun deilim? , Neyi kafama tak覺yorum? , Bana birileri zarar veriyor mu? , Ben bakalar覺na zarar veriyor muyum? , Davran覺lar覺m nas覺l?. Bu sorulara ger癟ekten i癟inizden geldii gibi yaz覺n ve kendinize 2.kii g繹z羹nden bakarak yaz覺n.

Yazd覺覺n覺z覺 varsay覺yorum. Yaz覺lanlar覺n tamam覺n覺 g繹r羹nce rahats覺z olduun her ey hemen hemen neredeyse ortaya 癟覺kacakt覺r. Ak覺l ve fikir vermek genelde fark覺nda olman覺z覺 salamak i癟in s繹ylenir. Fark覺nda olduunu eye daha a癟覺k ak覺lla bakars覺n覺z. Fakat bunu da geri 癟evirirseniz 癟ok daha k繹t羹 hale gelirsiniz. imdi tek yapman覺z gereken yazd覺覺n覺z listeyi d羹zeltmek. Sevmediiniz eyleri teker teker d羹zeltin, gerekirse y覺llar s羹rs羹n. Bunlar覺 yaparken 癟ok kitap okuyun ve kendinizi gelitirin. Umar覺m faydam dokunmutur. 襤yi g羹nler dilerim…

Cevap b覺rak覺n